Maximilian Schmidt se proslavil jako básník a patří mezi nejčtenější a nejhranější autory své doby. Některá z jeho děl byla zfilmována. Schmidtovo životní dílo zahrnuje na 60 rozsáhlejších lidových povídek, 40 humoresek a skic, 40 dramatických děl a četné básně. Maximilian Schmidt se mnohostranně angažoval: Působil v předsednictvu německého svazu spisovatelů, zasloužil se o založení bavorského svazu turistických informačních kanceláří a zorganizoval r. 1895 jako předseda organizačního výboru slavnost lidových krojů s průvodem, který založil tradici dnešních průvodů se střelci a kroji při Oktoberfestu. Obdržel četná ocenění a vyznamenání: R. 1884 ho král Ludvík II. jmenoval královským dvorním radou. R. 1898 mu princův regent Luitpold udělil dědičný přídomek „řečený Waldschmidt“. R. 1909, ještě za Waldschmidtova života, mu spolek na zkrášlení obce Arnbruck zřídil pomník na hoře Großer Riedelstein na hřebeni Kaitersberg. R. 1912 byl otevřen „Waldschmidtův dům“ na Roklanu (Rachel). V mnoha obcích najdete „Waldschmidtovu ulici“. R. 1984 byl v Eschlkamu založen Waldschmidtův spolek (Waldschmidt-Verein Eschlkam e. V), který udržuje jeho památku a od r. 1985 každoročně uděluje Wald- schmidtovu cenu osobnostem, které se zasloužily o jeho rodný kraj. Tato výstava zahrnuje četné originály z Waldschmidtovy pozůstalosti, zapůjčené jeho pravnukem Dr. Rolfem Schmidtem řečeným Waldschmidtem.
Maximilian Schmidt řečený Waldschmidt narodil se r. 1832 v Eschlkamu zemřel r. 1919 v Mnichově
01
Překlad: Jana a Katharina Dirriglová
Maximilian Schmidt se proslavil jako básník a patří mezi nejčtenější a nejhranější autory své doby. Některá z jeho děl byla zfilmována. Schmidtovo životní dílo zahrnuje na 60 rozsáhlejších lidových povídek, 40 humoresek a skic, 40 dramatických děl a četné básně. Maximilian Schmidt se mnohostranně angažoval: Působil v předsednictvu německého svazu spisovatelů, zasloužil se o založení bavorského svazu turistických informačních kanceláří a zorganizoval r. 1895 jako předseda organizačního výboru slavnost lidových krojů s průvodem, který založil tradici dnešních průvodů se střelci a kroji při Oktoberfestu. Obdržel četná ocenění a vyznamenání: R. 1884 ho král Ludvík II. jmenoval královským dvorním radou. R. 1898 mu princův regent Luitpold udělil dědičný přídomek „řečený Waldschmidt“. R. 1909, ještě za Waldschmidtova života, mu spolek na zkrášlení obce Arnbruck zřídil pomník na hoře Großer Riedelstein na hřebeni Kaitersberg. R. 1912 byl otevřen „Waldschmidtův dům“ na Velkém Roklanu, nejvýše položená horská chata v Bavorském lese. R. 1984 byl v Eschlkamu založen Waldschmidtův spolek Waldschmidt-Verein Eschlkam e. V), který udržuje jeho památku a od r. 1985 každoročně uděluje Wald-schmidtovu cenu osobnostem, které se zasloužily o jeho rodný kraj. Tato výstava zahrnuje četné originály z Waldschmidtovy pozůstalosti, zapůjčené jeho pravnukem Dr. Rolfem Schmidtem řečeným Waldschmidtem.
Maximilian Schmidt řečený Waldschmidt narodil se r. 1832 v Eschlkamu zemřel r. 1919 v Mnichově
01
Překlad: Jana a Katharina Dirriglová